Liberationwalk 8 septemer 2019

Programma 

De Margratentocht is in de 66 jaren van haar bestaan uitgegroeid van een bevrijdingsmars naar een vrije wandeling door de prachtige natuur en het landschap van deze streek.
De Liberationwalk wordt een bijzondere extra uitgave van de Margratentocht, georganiseerd in het kader van 75 jaar Liberation gemeente Eijsden-Margraten.

Informatie-centrum
Op de start- en rustplaats in Margraten zal de aandacht van deelnemers extra gevestigd worden op de historie van het gebeuren in de bange jaren '30, de 2e Wereld Oorlog en de bevrijding.
De informatie zal deelnemers de gelegenheid bieden zich in te leven in de situatie die ons volk 4 lange jaren in de greep hield. Ook geeft het een beeld van de wijze van het ontstaan van de begraafplaats en hoe alles in z'n werk ging rond de begrafenis van omgekomen soldaten. Soms begeleid met aangrijpende en schokkende beeld- en geluidsweergaven. Een confrontatie waardoor men zich bewust wordt van het feit dat de huidige brandhaarden in de wereld echt geen ver van m'n bed show zijn, maar ook in onze omgeving harde werkelijkheid kunnen zijn.

Herinnering
In de maand september zullen meerdere organisaties de herinneren aan de bevrijding vieren. Ze zullen bijdragen aan een passende sfeer voor de viering van 75 jaar Liberation Gemeente Eijsden-Margraten.  Interessante, aan het thema verwante festiviteiten, zullen bezocht worden. De kansen en mogelijkheden op dit vlak worden momenteel nog nader uitgewerkt.
U kunt de ontwikkeling volgen  op deze pagina van de website.

Herdenking en eerbetoon op de erebegraafplaats
De wandeltochten worden langs de erebegraafplaats uitgezet. De deelnemers hebben de gelegenheid om een route over de begraafplaats te maken en het monument te bezichtigen. Bij dit monument is het verloop van de bevrijding van WO2 op treffende wijze weergegeven.  Men treft er leden van de organisatie aan die mondelinge informatie zullen geven en eventueel opkomende vragen kunnen beantwoorden.

Vrijheid, natuur en landschap
De wandelingen worden uitgezet in de vrije natuur en het afwisselende landschap van het Plateau van Margraten en de glooiingen van ons Limburgs heuvelland. In de nazomer, als de zomerse hitte weer wat is gematigd, doet het verblijf in de volgroeide natuur goed.
Het besef dat dit een geschenk is van de vrijheid waarin we leven zal het besef doen groeien hoe zeer we dit moeten koesteren en bewaken.
 

  8,3 km-wandeling                  bezoek aan:
- informatiecentrum
- tentoonstelling
- begraafplaats gevallen Ameriaanse militairen.
12,5 km-wandeling bezoek aan:
- informatiecentrum
- tentoonstelling
- begraafplaats gevallen Ameriaanse militairen.
 

18,5 km-wandeling

bezoek aan:
- informatiecentrum
- tentoonstelling
- begraafplaats gevallen Ameriaanse militairen
- Amerikaans kampement uit oorlogstijd
.