Thema's

1. Herdenking

De eerste woonkern, Mesch, die door de Amerikanen op 13 september 1944 werd bevrijd maakt, net als Sint Geertruid, deel uit van de gemeente Eijsden-Margraten. In de 63 jaren van het bestaan van de Margartentocht is onze bevrijding en het eerbetoon aan de bevrijders steeds een centraal thema gebleven.

De verwoeste stad Venlo
 Zo zal dat ook dit jaar weer zijn en in de toekomst blijven.
De actuele situatie en spanningen in wereld doen sterk denken aan de wereldbrand die in de jaren 1940-1944 heeft gewoed.
We worden met veel nadruk erop gewezen hoe zeer we onze vrijheid hier moeten koesteren en bewaken.

Op de begraafplaats in Margraten werden 17.742 Amerikaanse militairen en nog eens 1.026 overige geallieerden manschappen begraven, die hun leven gaven voor onze vrijheid.
Daarvan zijn er later 10.467 naar hun geboorteplaats overgebracht en herbegraven.


 

De Akkers van Margraten

Het thema doet ons nadrukkelijk terugdenken aan de oorsprong van de Margratentocht en herinnert ons ook aan de beelden toen de akkers door de boeren moesten worden ingeleverd om te dienen begraafplaats voor de vele gesneuvelde Amerikaanse bevrijders in de 2e Wereldoorlog.GeÔnteresseerden vinden uitvoerige informatie over de historie en het ontstaan van de imposante erebegraafplaats Amerikaanse soldaten die tijdens de verschrikkingen van die afschuwelijke oorlog in onze omgeving zijn omgekomen. Bij de start en aankomstplaats is daarvoor een informatiecentrum ingericht.

Eerbetoon

Op deze erebegraafplaats worden onze bevrijders, ook vandaag nog, elke dag en in het bijzonder tijdens de jaarlijkse Memorialday in mei grote eer bewezen.

De historische informatie heeft wereldwijd grote betekenis. De Margratentocht beschouwt het al vanaf haar oorsprong als een eervolle taak om die informatie te helpen actueel te houden door er als centraal gedachtengoed jaarlijks aan te memoreren. Daarom zullen ONZE BEVRIJDING en DE AKKERS VAN MARGRATEN steeds als een centrale thema's gelden en jaarlijks voor Hemelvaartsdag extra worden uitgewerkt. 

Op de erebegraafplaats hier liggen nu nog 8.301 Amerikaanse soldaten die hier tijdens die oorlog hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.

Vandaar dat jaarlijks een herdenkingstocht, de Memorialwalk, door ons vrije landschap en de natuur van onze streek zal worden uitgezet met een bezoek aan de imposante begraafplaats van Margraten.
Tijdens deze wandeling zal het genoegen van ons vrije landschap en de prachtige natuur gecombineerd worden met het besef en de waarde van onze vrijheid.
Er zal over dit bijzondere thema van de Margartentocht jaarlijks een infocentrum worden ingericht bij de start en aankomst van de wandeling.
Op deze wijze hoopt de organisatie eraan bij te dragen dat deze historie wordt overgedragen aan de generatie die geen oorlogstrauma kent.

 
 
 
2. Fauna
 
Fauna is eigenlijk een systematische inventarisatie van alle dieren die in een bepaald gebied  voorkomen. Zuid Limburg behoort tot de gebieden in Nederland waar nog volop genoten kan worden van Fauna.
Dit jaar wil de organisatie van de Margratentocht fauna in onze omgeven extra bij de deelnemers onder de aandacht brengen. Dat is nogal wat want in onze streek treffen we tal van verschillende soorten kleine fauna, zoals vlinders, hagedissen, kikkers kevers etc. aan. Maar ook groot wild zoals wilde zwijnen, reeŽn, dassen, hazen, roofvolgels, zangvogels etc. etc...
 
Het is natuurlijk niet te doen om de omvangrijke fauna voor het voetlicht te brengen.
Maar we zullen er zeker in kunnen slagen om interessante delen ervan nader voor u te belichten.
Bij de start en aankomstplaats zult u een faunastand aantreffen waar u een interessante en uitgebreide verzameling kunt bewonderen van dieren die in het wild in onze streek leven. Deskundigen zullen er verder informatie over vertellen.
 
Zomaar een paar voorbeelden:
Dassen:
De das is de grootste "marterachtige" die in nederland leeft en kan een lengte van meer dan een meter bereiken bij een lichaamsgewicht van 18 kg. Hij kan 15 jaar oud worden. het is een schuw nachtdier en wordt pas actie in de late overgang van de schemering naar de nacht.

Het is een z.g. "Omnivoor" (alleseter). Hij eet dus ook werkelijk bijna alles wat hij tegenkomt, zoals slakken, kikkers, muizen en kevers, maar ook maÔs, fruit, paddestoele en wilde planten. Ook bodembroeders, eieren en wespennesten en aas staan op zijn menu.
Overdag verblijven ze met hele families in grote burchten met vele ingangen en luchtgate

Vossen

. De vos is een roofdier en zijn onmisbare rol in de natuur is het reguleren van klein tot middelgrote prooidieren zoals muizen, mollen en woelratten, maar evenals hazen staan b.v. ook kevers en regenwormen op zijn menu.
Maar u moet vooral ook de kippen 's nachts binnen houden.
De vos is een solitaire jager die er een vast territorium op na houdt. Afhankelijk van het voedselaanbod zal de grootte van het territorium en het aantal vossen binnen een leefgebied variŽren. Een oppervlakte van 600 ha is vrij normaal.
Zolang hij het netjes houdt mag hij van de das in een deel van een burcht wonen.

ReeŽnDe ree leeft in bosachtige streken met open plekken en aangrenzende velden en weilanden.

Ook de ree houdt zich schuil voor mensen en komt in de schemering pas tevoorschijn. Toch zijn reeŽn vaak ook overdag te zien op stille plaatsen.
Het zijn fijnproevers. Ze eten bessen, jonge scheuten en knoppen van planten, bladeren en loten van struiken en bomen.


Wilde ZwijnenDe oude mannetjes zijn gevaarlijke dieren van 1,75 lengte en 150 kg zwaar. Wilde zwijnen hebben een zwarte stekelige haardos en grote slagtanden in de onder- en bovenkaak. Ze woelen de bodem om op zoek naar knollen.
Ze hebben een duidelijke voorkeur voor eiken- en beukennoten die in de herfst voor de begeerde "mast"zorgen. Een voorwaarde die wilde zwijnen aan het bos stellen is de aanwezigheid van moerassige plaatsen waar ze in zo genaamde "zoelen" naar hartelust modderbaden kunnen nemen.
 
En verder nog veel meer zoals o.a.:

De meeste dieren in het wild zien de mens als een bedreiging en houden zich dan ook overdag schuil. Vroeg in de morgen maakt u een grote kans dat u enkele reeŽn kunt zien grazen aan de bosrand of een wild zwijn dat nog driftig in de bodem wroet. Ook de dassen kruipen weg als een mens nadert. Vossen zijn sluw en gaan net als dassen 's nachts op jacht.  In ieder geval kunt u de sporen en de paden (wissels) zien die door het bos en over het veld lopen.