Thema

Zoals hiervoor in de homepagina al is aangekondigd, viert Eijsden-Margraten in september 2019 dat het 75 jaar geleden bevrijd werd van WO II. De Margratentocht grijpt dit aan om hier breed de aandacht op te vestigen.

      75 jaar Liberation Eijsden-Margraten  

Op 13 september 2019 is het 75 jaar geleden dat de woonkern Mesch, als eerste van heel Nederland,  door de Amerikanen bevrijd werd. Mesch maakt, net als Sint Geertruid, deel uit van de gemeente Eijsden-Margraten. In de 66 jaren van het bestaan van de Margratentocht is onze bevrijding en het eerbetoon aan de bevrijders steeds een centraal thema gebleven.

De verwoeste stad Venlo
Zo wordt dit jaar, bij het 75 jarig jubileum hiervan,  tijdens de Margratentocht op Hemelvaartsdag en de Liberationwalk op 8 september extra breed uitgewijd om aan het grote verhaal daarover passende aandacht te schenken.
Margraten neemt in het kader van de bevrijding immers landelijk een bijzondere plaats in omdat hier 8.301 helden begraven zijn op de erebegraafplaats.

De actuele situatie en spanningen in de wereld doen sterk denken aan de wereldbrand die hier in de jaren 1940 t/m 1944 heeft gewoed.
We worden met veel nadruk erop gewezen hoe zeer we onze vrijheid hier moeten koesteren en bewaken.

Op de begraafplaats in Margraten werden 17.742 Amerikaanse militairen en nog eens 1.026 overige geallieerde manschappen begraven, die hun leven gaven voor onze vrijheid.
Daarvan zijn er later 10.467 naar hun geboorteplaats overgebracht en herbegraven.

Alle wandelaars krijgen dit jaar de gelegenheid om deze imposante erebegraafplaats te bezoeken.

De Akkers van Margraten

Het thema doet ons nadrukkelijk terugdenken aan de oorsprong van de Margratentocht en herinnert ons ook aan de beelden toen de akkers door de boeren moesten worden ingeleverd om te dienen als begraafplaats voor de vele gesneuvelde Amerikaanse bevrijders.

Onderweg vinden ge´nteresseerden uitvoerige informatie over de historie en het ontstaan hiervan in een daarvoor ingericht informatiecentrum.

Eerbetoon

Op deze erebegraafplaats worden onze bevrijders, ook tegenwoordig nog, elke dag en in het bijzonder tijdens de jaarlijkse Memorialday in mei grote eer bewezen.

De historische informatie heeft wereldwijd grote betekenis. De Margratentocht beschouwt het al vanaf haar oorsprong als een eervolle taak om die informatie actueel te houden door er als centraal gedachtengoed jaarlijks aan te memoreren. Daarom zullen ONZE BEVRIJDING en DE AKKERS VAN MARGRATEN ook na 2019 als centrale thema's gelden.

Op de erebegraafplaats hier liggen nu nog 8.301 Amerikaanse soldaten waaronder ook 1.026 andere geallieerde manschappen die hier tijdens die oorlog hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.

Vandaar dat jaarlijks een herdenkingstocht, de Memorialwalk genoemd, door ons vrije landschap en de natuur van onze streek wordt uitgezet met een bezoek aan de begraafplaats van Margraten.
Tijdens de wandelingen van dit jaar en ook hierna tijdens de Memorialwalk de komende jaren zal het genoegen van ons vrije landschap en de prachtige natuur gecombineerd worden met het besef en de waarde van onze vrijheid.
Dit jaar wordt in de maand september in het kader van het 75 jarig jubileum van de bevrijding een extra wandelevenement georganiseerd waarbij dit thema breed zal worden uitgewerkt.

Op deze wijze hoopt de organisatie eraan bij te dragen dat deze historie wordt overgedragen aan de generatie die geen oorlogstrauma kent.